R+D

Dintre de l’oficina tècnica, l’àrea de desenvolupament i recerca de SIDE, realitza un rigorós treball tecnològic, a les nostres instal·lacions a prop Barcelona. 

La relació directa i continua amb tots el fabricants de preformes PET, així com també l’estreta col·laboració amb els nostres principals proveïdors com SIEMENS, FESTO, SMC, NORGREN, BOSCH, etc... ens proporcionen les eines adequades per oferir als nostres clientes les innovacions més recents en els processos de bufat d’envasos PET.

El nostre equip de R+D, constantment realitza diferents tipus d’assaigs per millorar les prestacions mecàniques i físiques dels envasos, tests amb diferents materials (PET, PP, HPED, Bio-resines, etc...) així com també, fan proves de bufat amb preformes PET procedents de diferents processos d’injecció i co-injecció.

Col·laborem també amb empreses fabricants de maquinaria d’injecció de plàstic, per poder oferir als nostres clients una amplia gama de possibilitats.

Imagen generica